Svako osjetilo ima svoju ulogu u životu: jezik kuša, oči vide, uši čuju, koža osjeća, a nos njuši. Kao što kroz „junk food“ ubacujemo u tijelo razne otrove, tako su i druge bezvrijedne i nezdrave impresije „junk impression“ hrana za um, čine ga otrovnim i uzrok su mnogih duševnih bolesti.

Svaka „junk“  hrana je uglavnom mrtva i ne-nutritivna, zahtjeva mnogo dodataka – soli, šećera, začina te kuhanja i pečenja da bi imala okus. Slično tome i „junk“ dojmovi zahtjevaju snažne i dramatične impresije. Fascinacija vanjskim svijetom često je puno važnija od one unutarnjim svijetom. Glavni oblik zabave u našem društvu postao je marketing a potrošačko društvo ima za funkciju stimulirati interes upravo kroz osjetila. Stalno smo suočeni sa raznim bombardiranjima od televizije, interneta, novina, časopisa, knjiga, jakim bojama reklama, glasnim zvukovima i dramatičnim osjećajima. Reklamna industrija i psiholozi serviraju upravo ono što za većinu umova i djeluje.

Priroda uma mnogih ljudi je preaktivna, poput majmuna koji skače s jednog drveta na drugo. Nedostatak koncentracije, hiperaktivnost, pretjerano izražavanje emocija i nejasnoća vlastitog života donosi rasprešenost u svim aspektima života i gubitak životne energije (prane). Osjetila su kao mala djeca, reagiraju instinktivno i naređuju umu što treba učiniti. Bez pravilne discipline njihovi beskrajni zahtjevi dominiraju a zaboravlja se na više ciljeve života.

Lako se može prepoznati stupanj kontaminiranosti impresijama; prema ovisnostima i navikama koje nama vladaju; prema nezdravim vezanostima; prema količini svakodnevne frustracije, tuge i negativnosti; prema količini buke i zabave koja je potrebna; problemi sa spavanjem, nesanica; buđenje sa lošom voljom ili mislima koje bruje u glavi i sl. A tokom dana, i samo promatranje misli pokazat će koliko ste zaista negativno ili pozitivno usmjereni.

Times_Square

Put oslobođenja od svega toga leži u nama samima i jedna od naših najvažnijih zadaća trebala bi biti da odvratimo pažnju od osjetila i vanjskog svijeta ka unutarnjoj svijesti. Rješenje jest povlačenje pažnje. U yogi tu razinu zovemo Pratyahara. Sa njom se učimo osjećati ugodno u otkrivanju našeg unutrašnjeg carstva i ljepota. Pravilnom disciplinom jačamo duh i smanjujemo ovisnost o tijelu a time, umjesto potiskivanja imamo pravilnu koordinaciju osjetila i pozitivnu motivaciju uma. Radeći redovnu duhovnu praksu (sadhanu), misli se pročišćavaju, postaju mirnije i nisu toliko uznemirene vanjskim okolnostima.

Pratyahara je kao most između vanjskog i unutarnjeg svijeta, a često zaboravljeni ili nedovoljno realizirani aspekt yoge i života.

Baš kao što se tijelo koristi postom od hrane, tako se i um koristi postom od impresija. Pratyahara uključuje povlačenje od pogrešne hrane, pogrešnih dojmova i krivih odnosa, dok se istovremeno otvara dobroj hrani, dobrim dojmovima i odnosima. Nezdrave impresije i hrana troše životnu energiju (pranu). Ako je naša prana slaba ili poremećena nećemo imati snage kontrolirati osjetila. 

dharma01

Postoje četiri glavna oblika povlačenja: indriya-pratyahara ili kontrola osjetila, prana-pratyahara ili kontrola životne energije, karma-pratyahara ili kontrola djelovanja i mano-pratyahara ili povlačenje uma od impresija. Svaki od njih ima svoje posebne metode i tehnike koje koristi. 

Neke vrlo jednostavne tehnike povlaćenja pažnje su da sjednete zatvorenih očiju, povućete se negdje u osamu, ili se suzdržite od televizije, radija i sl. Posjeta svetih mjesta također je dobro mjesto za povlaćenje a ona su izvor dobrih i pozitivnih misli.

Promatranje tišine ili Mouna je jedna od najfleksibilnijih tehnika pratyahare. Ne trebaju se napustiti nikakve svakodnevne radnje, ne treba nikakvo posebno mjesto ili osama a kroz jednostavan čin šutnje i tišine energija se čuva dok božanske kvalitete u nama rastu. Biti promatrač svojih i tuđih misli, emocija, želja, biti neuznemiren i puštati stalnu promjenu misli da teče i odlazi glavni su zadaci gdje se treba vježbati. Čak i nekoliko sati tišine donosi osvježenost i opuštenost dok će s druge strane doći mnogi unutarnji odgovori i razbistriti um. Mouna se prakticira svjesno, sa jasnom i čistom namjerom. Uznemirenja se promatraju i napuštaju a prirodan proces pročišćenja ionako se već događa.

buddha

Držite pažnju na onome što je pozitivno

Pratyahara je čudesan alat za preuzimanjem kontrole nad našim životima i otvaranjem unutrašnjeg svijeta. Ona nas uči da držimo energiju iznutra i da je pravilno koristimo za razne kreativne, duhovne ili ljekovite svrhe. Pomaže nam u funkcioniranju sa poremećenom okolinom i pruža dodatnu snagu da izaberemo što je dobro za nas.

Još neke poznate tehnike iz yoge su:

  • Duboka jogijska relaksacija kao glavni oblik povlačenja prane.
  • Yoni Mudra koja uključuje korištenje daha i prstiju da se blokiraju osjetilni otvori u glavi – oči, uši, nosnice i usta. To je ujedno jedna od najvažnijih pratyahara tehnika.
  • Ajapa Japa odnosi se na fokusiranje svoje svijesti na disanje. So-hum…..
  • Vizualizacija kao najjednostavniji način stvaranja unutarnjih pozitivnih dojmova putem mašte. Većina yoga meditacija počinje praksu s nekom vrstom vizualizacije, kao što su božanstva, Guru, pozitivne kvalitete ili nešto prekrasno iz prirode.
  • Stvaranje prirodnih dojmova bilo putem mašte u umu ili stvarnim promatranjem prirode (drvo, cvijet, more, zalazak sunca i sl.) što stvara unutarnju ljepotu i budi ugodne osjećaje.
  • Laya yoga koja kombinira ljepotu meditacije sa osluškivanjem zvukova. Svijet vibracija u kojem se koncentrira na unutarnji zvuk i svjetlo kako bi se povukli od osjetila i transformirali um.

Pratyahara nudi mnoge metode i pruža temelj za više prakse yoge. Naučiti okrenuti pažnju unutra i kontrolirati svoja osjetila baza su za pomicanje prema meditaciji. Šri Krišna u Bhagavad Giti kaže: “Tvoja je dužnost da djeluješ, ali nemoj tražiti nagradu za ono što radiš.” – i to je jedna vrsta pratyahare.

yoni-mudra

Sandra Petra Pintarić je učiteljica yoge, vastu savjetnik, dizajner interijera i umjetnica. Sa tradicijom yoge i vedskim znanjem susreće se ranih devedesetih godina kada se upoznaje sa Bhakti-yogom. Život je vodi i raznim drugim alternativnim znanjima, astrologiji, umjetnosti, dizajnu, izdavaštvu i radu u medijima. Zadnjih deset godina potpuno i intezivno je posvećena yogi, proućavanju znanja Veda i kreativnom umjetničkom stvaranju. Redovno se educira kod najeminentnijih duhovnih učitelja današnjice (Sri Sri Ravi Shankar, Sri Dharma Mittra, Swami Sacinandana) u kojima nalazi veliku inspiraciju. Uči i od mnogih drugih poznatih svjetskih učitelja i swamija te se upoznaje s nekoliko yoga tradicija i popularnih stilova (Ashtanga, Iyengar, Power Vinyasa, Jivamukti, Yoga of Heart i Kundalini yoga). Put srca vodi je u New York i London kod jednog od najvećih živućih yogija zapada Sri Dharma Mittre gdje se educira za učitelja Dharma yoge i prvi put nam je donosi u Hrvatsku i susjedne zemlje. Dharma yoga je tradicionalna yoga koja daje podjednake duhovne i fizičke izazove. Podučava 8 udova yoge (Ashtanga) i 9 glavnih tradicija yoge (Hatha-Raja, Karma, Kriya, Jnana, Mantra ili Japa, Yantra, Laya, Kundalini i Bhakti yoga). Uz Dharma yogu Sandra je dugogodišnji praktikant tehnika i znanja Umijeća življenja (Art of Living), posebno tehnike Sudarshan-kriye koju redovno prakticira deset godina, pranayama i Sahaj samadhi meditacije. Suvlasnica je poznatog yoga centra i Škole za učitelje yoge u Zagrebu “Divya Yoga” gdje svakodnevno podučava.

Više o Sandri i yogi potražite na: Divya Yoga Centar & Škola www.yogazagreb.com http://dharmayogazagreb.weebly.com